Cenovnik
VIZIT KARTE - 90x50mm - 85x55mm - 300 gr papir

  TIRAŽ
ŠTAMPA 50 100 200 300 400 500 1000 2000
4/0 - Kolor jednostrano 280 470 670 850 1000 1200 1890 3490
4/1 - Kolor / crno-belo 390 590 990
1260 1390 1490 2490 4650
4/4 - Kolor dvostrano 450 750 1250 1450 1690 2000 3200 5750
1/0 - Crno-belo jednostrano 250 350 600 760 900 1000 1600 2450
1/1 - Crno-belo dvostrano 350 490 850 1080 1190 1290 2250 4200
  DOPLATE
PLASTIFIKACIJA 1/0 - Jednostrano +250 +300 +400 +500 +600 +800 +1000
PLASTIFIKACIJA 1/1 - Dvostrano +500 +600 +800 +1000 +1200 +1600 +2000
RUNDOVANJE +120 +150 +170 +200 +230 +250 +500
Doplata za 350g papir +40 +80 +160 +240 +320 +400 +800 +1600

Sve cene su u dinarima bez obračunatog PDV-a

 

DIGITALNA TABAČNA ŠTAMPA
na papirima od 80 do 300g

  CENA PO TABAKU. Format tabaka: SRA3 320x450mm ili Max 330x488mm
ŠTAMPA 1-10 11-50 51-100 101-250 251-500 >500
4/0 - Kolor jednostrano 99 82 69 59 45 35
4/1 - Kolor crno-belo 110 99 79 69 52 45
4/4 - Kolor dvostrano 150 115 95 80 65 52
1/0 - Crno-belo jednostrano 30 25 23 19 16 13
1/1 - Crno-belo dvostrano 35 32 28 25 23 17
4/0 - Samolepljivi beli papir 99 90 70 55 49 40
1/0 - Samolepljivi beli papir 45 37 32 30 28 25
Sve cene su za papire od 80 do 200gr. Doplata za papir 200 - 300gr iznosi 20 din po tabaku.

Sve cene su u dinarima bez obračunatog PDV-a

 
 

Za sve ostale informacije pozovite 011 21 33 849